Τι είναι το How To SEO

O Ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης και παρουσίασης συνοπτικών ειδήσεων και άρθρων από άλλους ελληνικούς και ξένους ειδησεογραφικούς ιστοτόπους (εφεξής "Τρίτοι Ιστότοποι") που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήσης (Search Engine Optimization, SEO). Η συλλογή, ταξινόμηση και ανάρτηση των συνόψεων των ειδήσεων/άρθρων στον Ιστότοπο γίνεται αυτόματα με χρήση της τεχνολογίας ροών RSS (Rich Site Summary (Σύνοψη Πλουσίας Σελίδας)), η οποία είναι προτυποποιημένη μέθοδος διαμοιρασμού ψηφιακού περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου και παρέχεται από όλους σχεδόν τους μεγάλους ελληνικους ειδησεογραφικούς ιστοτόπους για ευκολία των χρηστών.

Ο Ιστότοπος είναι ουσιαστικά ένας online news aggregator, δηλαδή ένα διαδικτυακό λογισμικό συνάθροισης τίτλων και συνόψεων ειδήσεων από ροές RSS τρίτων ιστοτόπων. Είναι ρυθμισμένο να συγκεντρώνει και να δημοσιεύει αυτόματα τις ενημερώσεις περιεχομένου (νέες ειδήσεις) που παρέχουν οι υπηρεσίες RSS δημοφιλών ειδησεογραφικών ιστότοπων του ελληνικού διαδικτύου. Κάθε είδηση που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο έχει πάντα και αποκλειστικά τη μορφή της σύνοψης που παρέχει η υπηρεσία RSS του εκάστοτε τρίτου ιστοτόπου. Επιπρόσθετα στο τέλος κάθε είδησης υπάρχει πάντα ενεργός σύνδεσμος (κουμπί) για την μετάβαση στον εκάστοτε Τρίτο Ιστότοπο προκειμένου ο χρήστης να διαβάσει την πλήρη είδηση στην Πηγή από την οποία προέρχεται και στην πλήρη μορφή της.

Λόγω της φύσης του Ιστοτόπου ως αυτόματου συναθροιστή ειδησεογραφίας από Τρίτους ιστοτόπους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των άρθρων που δημοσιεύονται ούτε για το πως θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές από τους χρήστες. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.